יום חמישי, 30 במאי 2013

ברכה לגיל יובל

ברכה לגיל יובל
(נכתב לכבוד אחותי)
 לכבוד הגיעך לגיל העצה
גיל היובל... גיל לא רגיל
כתבנו לך מספר מילים
 
המספר 50 בגימטריה זו האות נון: נ - נאמנות ונצחיות: האות נ' מייצגת את הנאמנות, ומעלה זאת אפשר לייחס רק לקב"ה, אך גם האדם בעל הרגשות והתכונות הטובות, יכול להיות נאמן (מי שמקיים את דברו וניתן לבטוח בו). את הכתוב " אני ה'" (ויקרא, י"ט, ט"ז') מפרשים חז"ל כביטוי לנצחיותו של הקב"ה. רש"י מבאר את הדברים: "נאמן לשלם שכר ונאמן להפרע"
על כן נברך אותך תחילה שתמשיכי להיות נאמנה, לה' לתורתו ולמשפחתך האהובה.
המשנה (אבות פרק ה', משנה כ"א) אומרת:
"...הוא היה אומר.." (יהודה בן תימא) "...בן חמישים לעצה..."
נשאלת השאלה, מדוע דווקא בן חמישים שנה מתאים לעצה?
עצה טובה מתקיימת בשני תנאים:
1) ששכלו ומוחו של נותן העצה בשיא כושרם.
2) ניסיון חיים מצטבר. מסביר המאירי: בגיל 50 עד 60 שנה, מתקבל החיתוך הטוב ביותר בין שכלו של האדם וניסיון החיים שלו. בגיל צעיר – הניסיון קטן ובגיל מבוגר האדם פעמים מאבד מכושרו השכלי. וכן אומר רש"י על הפסוק: ...ומבן 50 שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד ושרת את אחיו...
ומהו השרות שנותן להם? מסביר רש"י: "שמייעץ את אחיו ומלמדם לשמור משמרתם", כלומר בן ה-50 הופך להיות יועץ ומדריך לאחרים.
נברך אותך שכעת בגיל של בשלות רוחנית ושלמות הבינה, תעלי מעלה מעלה בקדושה, בלימוד ובעשייה ותאירי דרכם של אחרים בעצה טובה . שהרי אין ליהודי עניין של פנסי'ה כי אם להיות פנס- י'ה.
וכיוון שהחלטנו לברך ברכה לכל עשור, נותרו עוד שלוש ברכות.
מאחלים אנו לך:
בריאות איתנה
שמחה יהודית אמיתית
ונחת רוח מבני ביתך.
ואחרונה חביבה לעשור הבא:
"יגשים ה' כל משאלות ליבך לטובה וברכה"
בברכת:
"ישימך אלו-קים כשרה, רבקה, רחל ולאה"
מאיתנו באהבה רבה
 
כל טוב :) עדי'ה
נוספים:
ממתק לשבת

יום חמישי, 16 במאי 2013

לכבוד תקופת השמחות...ברכה לאירוסין

"שמח תשמח רעים אהובים"
"וארשתיך לי לעולם"
המושג אירושׂין (אירוסין) מוזכר בתנ"ך בהושע בהקשר לקשר של עם-ישראל עם הקב"ה וזה לשון הפסוק:
"וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי, לְעוֹלָם; וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי בְּצֶדֶק וּבְמִשְׁפָּט, וּבְחֶסֶד וּבְרַחֲמִים:
וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי, בֶּאֱמוּנָה; וְיָדַעַתְּ, אֶת-ה'"
(הושע ב כ"א-כ"ב)
כיצד אומר ה' לעמו "וארשתיך לי לעולם" והרי אירוסין זהו שלב ביניים?
ידוע כי טבע האדם, הופך כל פעולה לפעולה של שגרה והרגל כ- "מצות אנשים מלומדה" וחובתנו היא להתגבר על טבע זה ולהרגיש את מצוות התורה כאילו היום ניתנו מסיני וכמאמר הפסוק: "אשר אנוכי מצווך היום".
ונראה כי, זוהי גם כוונת הפסוק: "וארשתיך לי לעולם...", שהאהבה העזה השוררת בין החתן לכלה בתקופת האירוסין, שאז אינם חיים ביחד, תשרה ביניהם לעולם...
_______היקרים!
מאחלים אנו לכם,
שיהא ביתכם בית של שלום ורעות
בית בו תשרה השכינה, יום יום, שעה שעה.
בית של חסד ואהבת חינם
ובעזרת ה' עם ילדים מקסימים
שיאירו את חייכם.
ימלא ה' כל משאלות לבכם לטובה וברכה .
מאיתנו באהבה: _________
 
כמו כן תוכלו למצוא ברכות נוספות כאן:

ברכה לחתונה -כאן

ברכה נוספת לאירוסין

רק בשמחות!
עדי'ה