יום רביעי, 13 בספטמבר 2017

גלגלי השמיים...

גלגלי השמיים... 

גלגלי השמיים סובבים הודו,
כוכבי אור וירח מאירים עולמו.
אורה של חמה, ענן וטיפה,
כולם שותפים פעילים לבריאה.
והאדם האמון על כאן ועכשיו
נצטווה אף הוא "לעובדה ולשומרה".

פרחים וצמחים את הנוף צובעים,
עצים וצמרות את האדמה מצלים.
הים והמים עולם מחיים.
ויש קמח ופרי, ירק ועשבי רפואה,
והכל הכל עבור "נזר הבריאה".

והאדם, כל שצריך הוא מצוי סביבו
ועליו "רק" על עולמו לשמור.
לא לקלקל,
להוסיף אור וטוב.
לא להרוס,
רק לבנות ולהיבנות.

ותורה ניתנה לנו כעם,
וניתנת שוב כל שנה כבמעגל.
מעגל העולה בכל פעם שלב,
כספירלה אינסופית טבולה באהבה.
ולנו נותר,
לקבל ולהתמלא
ומהמעיין הנובע
להעביר גם לאחר.

כי לעובדה ולשומרה,
אינו בהכרח משהו "קשה",
כל שצריך זה לתת, לאהוב,
לחייך להתפלל ולקוות.

בברכת
שנה טובה ומתוקה!
עדי'ה

תהה שנת עשייה חינוכית (ו..חיוכית☺)


ארכיון:
ושוב הולך אני (או מהסוף להתחלה...)



יום חמישי, 27 באפריל 2017

את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק...

את המנגינה הזאת 
אי אפשר להפסיק... 

צעד ועוד אחד, אות ועוד אחת
והנה מתחברות האותיות לכדי מילים ופסקאות.

יום ועוד יום, דקה ועוד אחת
והנה מתחברים הימים לכדי חודשים ושנים.

תו ועוד אחד, אוקטבה ועוד אחת
והנה מתחברים התווים לכדי זמירות ושירים.

ואת? ואתה?
המקשיבים אתם לצלילים? למנגינת החיים?
ואתם? ואנחנו?
הצועדים אנו בצעדים מדודים?
הממלאים אנו את ימינו בצלילים טובים ונעימים?

לכל אחד ניגון משלו,
לכל עם צליל מיוחד רק לו,
ואנו? כחלק מהעם,
הלומדים אנו מצלילי העבר?
המביטים אנו אל העתיד, במבט מפוכח?
וההווה, מה עליו?

חודש אייר טומן בחובו,
יגון ושמחה
אובדן ותחייה.
ולנו?
רגשות מעורבים של עצב ושמחה,
של דאגה ותקווה,
אך יש עוד מילה אחת או שתיים,
שישלימו את תמונת מדינת ישראל:
אהבה וגאווה.
בתודה לה' יתברך ובענווה.

חודש טוב
עדי'ה.

יום  הזיכרון- ארכיון:
צעיר הלכת לבלתי שוב