תפילת השמחה

בס"ד
 תפילת השמחה

"אדון השמחה והחדווה
אשר עוז וחדווה במקומך
ואין עצבות לפניך כלל ,
 עזרני והושיעני ברחמיך הרבים
שאזכה לשמח את עצמי בכל עת תמיד
ותלמדני דעת ודרך עצה תודיעני
באופן שאזכה להתגבר ולהתחזק תמיד
על היגון והאנחה והעצבות ,
להרחיקם מעלי ומעל גבולי
לבלי להניח לכנוס , לאחוז וליגע בי כלל,
חס ושלום,
רק להתגבר בכל עוז
להמשיך עלי שמחה וחדווה תמיד
אגילה ואשמח בך...
ואזכה לחזק את עצמי
בשמחה גדולה כל כך
עד שתגיע השמחה לרגלי
שאזכה לרקד מחמת שמחה...
ואזכה לעסוק בתורה ולעשות כל המצוות
בשמחה גדולה כל-כך
   עד שתגיע השמחה לרגלי..."                
(רבי נתן, ליקוטי תפילות ח"ב)