יום חמישי, 18 באפריל 2013

"בקש שלום ורדפהו"

"בקש שלום ורדפהו"
 
"צריך לבקש שלום...
שיהיה שלום בין ישראל...
ולאהוב את חבריו...
וישתדל לדונו לכף זכות ולמצוא בו טוב...
(ליקוטי מוהר"ן ח"א, ל"ג)

כמה פעמים אנו נתקלים בהתנהגויות או אמירות פוגעות ומיד מתמלא לבנו בכעס על הזולת, על שהתנהג כלפינו כך.
תחושה זו מביאה אותנו, לא אחת, לתגובת-נגד פוגענית לא פחות, ואף יותר.
אך מה אם במקרים מעין אנו, נשמע חרפתנו ולא נגיב, אמור:"הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים"... (שבת פ"ח)
 ****
מסופר על רבי פנחס מקוריץ ותלמידיו, שכל אימת שנתגלגלה שיחה על רשעים ואויבים*, היו נוהגים להסתמך על העצה של הבעש"ט שנתן לאיש אחד, אשר בנו יצא לתרבות רעה: שיאהב אותו יותר! "כשרואה אתה", אמרו, "שאחד שונא אותך וגורם לך רעה, עליך להתחזק ולאהוב אותו יותר מאשר מקודם לכן. בזה לבדו תוכל להחזירו בתשובה. כי כלל ישראל הוא מרכבה לקדושה. אם אהבה ואחדות ביניהם, שורה עליהם השכינה וכל הקדושה. אבל אם יש פירוש חס ושלום, מיד נעשית פרצה ומקום פנוי, והקדושה נופלת בתוך הקליפה. וכן אם חברך מתרחק ממך צריך אתה להתקרב אליו יותר מאשר מקודם לכן, כדי למלא את הפרצה".
****
על כן,
נדון את "הפוגע", את השני לכף זכות,
שמא, הגיב כפי שהגיב שלא ביישוב הדעת...
ונסלח! נסלח לו באמת,
נחליף את הצביטה בלב לשמחת הלב
וניקח עוד צעד...
נפנים בליבנו כי אולי אותה צביטה באה להרים אותנו בעבודת המידות שלנו בעבודת ה',
בעליה מדרגה לדרגה...
ונתקדם עוד טיפה...
נודה! נודה לו באמת,
שהיה שליח לעורר בנו משהו,
לעורר את מחשבתנו, לקדם אותנו עוד לצעד בדרך העולה אל ההר.
ובצעד קטן – גדול, נעלה ונתעלה...
ונעניק! נעניק לו באמת,
נביע את אהבתנו,
את הערכתנו, למרות הכל ואף- על- פי.
כיוון שכשהאדם נותן ומעניק מעצמו,
רק אז מתנקה ליבו באמת ובתמים ויכול הוא להביט בשני, ללא משוא פנים.
ו"במידה שבה אדם מודד, בה מודדין לו". (מ.סוטה, א', ז')
"גדול כוחו של המקבל תוכחה
מכוחו של המוכיח.
כי מי שהשפיל עצמו לקבל את התוכחה
עליו נאמר: מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח"
(רבי פנחס מקוריץ)
 
*ק"ו שאין מדובר ברשעים או שונאים.
 


יום שלישי, 9 באפריל 2013

יום העצמאות מנקודת מבט של... ילד

יום העצמאות מנקודת מבט של...ילד
 
יום העצמאות קרב ובא
אני באמת מחכה ליום חופשה...
יום הולדת למדינה,
כך אמרה לי המורה.
אך מה הכוונה? איך היא נולדה?
מי אבא שלה? ומי האמא?
ואם זה יום הולדת אז מה זה עצמאות?
האם מלשון עצם?
ואולי עצמי?
ואולי בכלל עוצמה?
שאלתי את אבא: "מה זה יום העצמאות?"
והוא ענה: "יום שעם ישראל נהיה עצמאי,
היהודים שולטים על עצמם".
עוד פעם..עצמאי עצמם... לא ממש הבנתי.
נגשתי לאמא לשאול: "מי אבא ואמא של המדינה?"
והיא ענתה – "זה לא בדיוק אבא ואמא,
אלא, תקומה מחדש... זו חזרה לארץ"
תקומה? חזרה?
אז זה לא יום בו נולדה?
קשה לי להבין את המבוגרים,
יש להם מילים שלא תמיד לי מובנים.
אז פניתי לסבא, אומנם גם הוא מבוגר
אבל הוא מבין אותי מצויין!
והוא הסביר: "זהו יום חג, יום של שמחה,
שעם ישראל חזרו לארצם
ויש לה אבא ואמא... ואפילו כמה...
יש לה את "אבא שבשמיים"- ה' יתברך.
ואת האבות הקדושים והאמהות הקדושות:
אברהם, יצחק, יעקב, שרה רבקה רחל ולאה...
וזה כמו יום הולדת כי הארץ תמיד פה היתה,
אבל מאותו יום היא הפכה גם למדינה.
אנחנו הבנים והבנות, חזרנו הביתה...
לארץ האבות.
פה זו ארץ חמדת אבות...
פה שורה השכינה,
פה זכינו לפריחת העם הארץ והתורה...
ממש אתחלתא דגאולה.
ועל כן אנו מקיימים ביום זה תפילה מיוחדת
להודות להלל על שזיכנו ה'
לראות את 'ראשית צמיחת גאולתנו',
ופה בארץ הקודש לבנות ולהיבנות.
וכעת אני מבין:
אומנם זה יום חופשה
שאני בהחלט מחכה לה
וזה יום כייף של טיולים ומשפחה
אבל זה בעיקר יום חג,
לנו הבנים והבנות שחזרנו הביתה...
לארץ האבות.
והכי חשוב לאבינו מלכנו
להלל לשבח ולהודות!
© עדי'ה הדר
 
הודעות:
 
 
 
 
 
 
 

יום חמישי, 4 באפריל 2013

לקראת יום השואה- דברי התעוררות וחיזוק מכתבי האדמו"ר מפיסצנה הי"ד

לקראת יום השואה-
דברי התעוררות וחיזוק מכתבי האדמו"ר מפיסצנה הי"ד

לקראת יום השואה, בחרתי להביא בפניכם דברי התעוררות וחיזוק, מתוך דברי האדמו"ר מפיסצנה הי"ד, שנספה בשואה*.
 
"ועתה אני יושב ודומם. גדול הכאב בלתי עמוד, והשברון עד בלתי נשוא.
כי אחר שזכינו בחסד חינם מד' יתברך לבן יקיר ונחמד כזה. איש מופלג בתורה, חכם וישר, עדין במזגו וזך במידותיו התרומיות עד מאוד, ואשר היה קשור בנפשי ויחידתי, עד למסור את כל נפשו בשבילי, ואחר שזכינו שיראה ה' בתלאותינו ועמלו העצומים וישיב לנו את מתנתו הנחמדה ויקרה הזאת וירפאהו ממחלתו המסוכנת, הנ"ל.
נגזר עלי ממרום דין קשה, דין מר ונמרר כזה, לשוב ולקחתו מאיתי בשנת ת"ש במלחמה, כי ביום י"ב תשרי נפצע קשה בעומדו אצלי, ובט"ז בו יום ב' דסוכות יצאה נשמתו הקדושה והטהורה בקדושה ובטהרה. ועמו זוגתו כלתי הצדיקת והצנועה מרת גיטל ז"ל בת מחותני הרב הצדיקה ובנש"ק מוה"ר רבי שלמה חיים שליטא מבאליכאו ביום י"ג שבו.
וגם העתיד שלי על-ידי שיתגדלו ויתרוממו הם בגופם נפשם ורוחם נהרס.
גדול השברון עד בלתי נשוא, ורק אתה ד' ברוב נפלאותיך תעמידני ותחזקני. לך ה' החסד ולי בושת הפנים, כי עוונותיי גרמו כל אלה. אב הרחמן יודע אתה את לב האב על בנו רחימו. ומי כמוך מכיר בשבירת לבי וברציצת כל עצמי, עם כל זה הנני מתחזק להודות לך על רב חסדך שזיכיתני באוצר נחמד כזה. אף הוספת לו קרוב לארבע שנים, מן מחלתו עד פטירתו. משבח ומפאר אני את כבוד קדושתך בעד האוצר החמד הזה שזיכיתני בו א"ל שנים.
ומה טוב היה לי אז, אור שמש היה חשוך לעיני לערך הבטה אחת בזוהר פניו הזכים והמאירים.
אנא ד' רחם נא על יהודי כל כך אומלל כמוני. חוס נא אבי ומלכי והקשב לתחינת לבבי המתמוגג מרוב געגועים צער ויגון. הנה כל הזמן שזכיתי במתנתך הטובה בן יחידי, בכל מאמצי כוחי השגחתי עליו. ובכל ליבי ונפשי, בעזרתך, שמרתיו. וכל חיי היו אצלי כאין בשבילי חייו. ועתה בעתונו פלצות לאמור, איפה הוא הבן יקיר, ובמה אשמור אותו עתה.
הלא גם בעד גופו העדין והזך הייתי מוכן למסור כל עצמי, ואוי. ואיך הוא עתה. מאוד תרעד נפשי ותהמה, מה לעשות עתה בשביל היקר לי מכל עצמי, שלא יאונה לו כל רע חס ושלום, אף לא ידאג ולא יפחד חס ושלום. דלפה נפשי ונלאה מחפוש דעה, מה לי לעשות וטוב לו.
שומר ישראל שמור נא את בננו אלימלך בן ציון וכלתו גיטל אשר לקחתם ממני אליך. תהי צדקתם תמיד לפניך ותהיינה נא לרצון לפניך תורתי ותפילתי בעדו ובעד זוגתו כלתי. קרב נא אותם אליך ד'. ענגם והטיבם אדון טוב ומטיב. נא אותם בכל פעם יותר ויותר מכפי צדקתם וחסידותם, ויותר מכפי תורתי ותפילתי בעדם. צרור נא בצרור החיים את נשמותיהם, אתה ד' נחלתם וינוחו בשלום על משכבם.
ריבונו של עולם, אמור נא די לצרותינו הגדולות עד מאוד, יכפרו נא נפשות היקרות הנפטרות, עם כל תלאותינו וסבלותינו של המתים והחיים על כל חטאותינו.
רחם נא ד' מעתה על כל ישראל בכלל ובפרט, בחסדים טובים תיכף ומיד, ונהיה נא גם אני גם צאצאי עם כל הנלווין אלינו וכל ישראל בכלל הרחמים והחסד. וזכנו נא תיכף ומיד לגאולה שמה, ולתחיית המתים, ולישועה אמיתית בגופניות ורוחניות, אמן".
 
* הקטע לקוח מתוך הספר צו וזירוז אות ל"ה – פרקי נחמה על הסתלקות בנו וכלתו.
 
 
הודעות:
 
הוקדם אתר חדש וחשוב "שו"ת פורטל אקטואלי בהלכה" - מומלץ -כאן (ניתן להרשם גם להלכה יומית)
 
 
 
 
בשורות טובות
עדי'ה