יום רביעי, 24 באוגוסט 2011

הכנה לאלול

אלול- המלך בשדה

אנו בפתחו של חודש אלול, חודש עליו נאמר כי "המלך בשדה"  וכי אין הקב"ה נמצא עימנו בכל יום ובכל שעה?
אלא מה: משל למלך שכאשר רוצים אנו להגיע אליו, עלינו להתארגן בהתאם, להתלבש מכובד.
ופעמים רבות לנסוע כברת דרך כדי להגיע אליו.
אך יש אירועים מיוחדים בו המלך "יורד" אל העם, יוצא מביתו כדי לקבל את נתיניו.

כך הקב"ה בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות יוצא אלינו, אל ה"שדה", לשטח... מגיע הוא עד אלינו ומקבל אותנו כפי שאנו ומושיט את ידו/ שרביטו, משל אומר הוא לנו: "אני כאן בניי / בנותיי..." ועלינו מוטלת רק משימה קטנה - לצעוד צעד אחד קטן קדימה, לצאת מה"בית" שלנו, מאזור "הנוחות" שלנו ולהושיט יד, לגעת.
מי ייתן ונדע לפקוח העיניים ולהרגיש את עצם נוכחותו בחודש זה ובכל השנה כולה.

מה אבקש?
ריח של חדש עולה באוויר,
רגע בו נתחיל לצעוד ברגל ימין,(בע"ה).
רגע בו חשים קרבת אלוקים.
המלך בשדה,
המלך כבר כאן.
מה אבקש ממך אלוקי?
אבקש על כלל ישראל ועלי.
על בני ביתי, מכרי ושכני.
על הקרובים והרחוקים,
על כל אחינו היהודים.
ועלי, מלבד בריאות ושמחה,
אבקש-עזור לי להצליח במשימה:
שאצליח לחנך את תלמידי וילדי.
שאדע לכוונם לדרך הישר,
דרך המלך- כפי שאמר הרמב"ם.
שאצליח לטעת בהם את האמונה התמימה,
את יראת השמיים השלמה - והכל באהבה.
שאזכה להפריח את השממה,
שאדע לכוונם למהות, לנשמה.
שנזכה כולנו
כל אחד ואחת,
להרגיש ולדעת,
כי אבא יש רק אחד.
"אבינו מלכנו
קבל ברחמים וברצון את תפילתנו"
© עדי'ה הדר

 

תגובה 1: