יום חמישי, 27 באפריל 2017

את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק...

את המנגינה הזאת 
אי אפשר להפסיק... 

צעד ועוד אחד, אות ועוד אחת
והנה מתחברות האותיות לכדי מילים ופסקאות.

יום ועוד יום, דקה ועוד אחת
והנה מתחברים הימים לכדי חודשים ושנים.

תו ועוד אחד, אוקטבה ועוד אחת
והנה מתחברים התווים לכדי זמירות ושירים.

ואת? ואתה?
המקשיבים אתם לצלילים? למנגינת החיים?
ואתם? ואנחנו?
הצועדים אנו בצעדים מדודים?
הממלאים אנו את ימינו בצלילים טובים ונעימים?

לכל אחד ניגון משלו,
לכל עם צליל מיוחד רק לו,
ואנו? כחלק מהעם,
הלומדים אנו מצלילי העבר?
המביטים אנו אל העתיד, במבט מפוכח?
וההווה, מה עליו?

חודש אייר טומן בחובו,
יגון ושמחה
אובדן ותחייה.
ולנו?
רגשות מעורבים של עצב ושמחה,
של דאגה ותקווה,
אך יש עוד מילה אחת או שתיים,
שישלימו את תמונת מדינת ישראל:
אהבה וגאווה.
בתודה לה' יתברך ובענווה.

חודש טוב
עדי'ה.

יום  הזיכרון- ארכיון:
צעיר הלכת לבלתי שובתגובה 1: