יום חמישי, 9 ביוני 2011

לקראת סיומה של שנה

מתקרבים אנו בצעדי ענק לסיומה של שנה
ועלינו מוטלת החובה להתבונן
לראות מה היה לנו השנה, וכיצד עלינו להמשיך מכאן?
רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן - תורה ע"ו
(ניתן לקרא כאן, החל במילים "וזהו בחינת מעלת הביטחון") ,
 מתווה דרך לאדם כיצד עליו לנהוג
אין אני מתיימרת להבין כל מילה בתורה זו ולבטח לא להתעמק ברובד הפנימי שבה.
אבל במבט של פשט הדברים רואים אנו
ארבע נקודות מרכזיות עליהן מדבר רבי נחמן:

ü      הכרת הטוב ע"י הסתכלות, התבוננות

ü      ההסתכלות – ההתבוננות כיוצרת כלי, גבול

ü      מידת הביטחון

ü      חשיבות ההתחדשות בכל יום

נוכל לראות נקודות אלו בהתאמה לחג השבועות
ולמגילת רות .

ü        הכרת הטוב ע"י התבוננות – האדם המתבונן רואה כי תבואתו הינה מתנת ה', הכרת הטוב שלו- הבאת הביכורים, קורבן.

ü        התבוננות כיוצרת כלי - בתקופת יציאת מצרים עם ישראל זוכים לראות ניסים ומקבלים הארות במתנה, החל ממחרת השבת דהיינו ספירת העומר הם מתחילים לבנות כלי ע"י יגיעה. דבר המביא להתרחבות ההבנה,
       ויצירת הגבול והכלי לקבל.(את התורה וכדו') 

ü        מידת הביטחון- עם ישראל אומרים: "נעשה ונשמע".

ü       התחדשות- עד למעמד הר סיני היו הם בני ישראל- בניו של ישראל אך כיחידים, ובמעמד הר סיני הופכים הם לעם. כמו כן בכל שנה מקבלים אנו מחדש את התורה.  הקורבן אף הוא הינו על התחדשות - ראשית התבואה.

גם במגילת רות אנו יכולים לפגוש נקודות אלו:

ü      הכרת הטוב ע"י התבוננות - רות רואה את יד ה', מבינה את גודל חשיבות ומידותיה של נעמי ועמה ומוקירה לה ולאלוקי ישראל על כל הטוב.

ü      ע"י התבוננות – יוצרת גבול, – רות מקבלת על עצמה דרך רוחנית ומעשית חדשה המנוגדת למקום ממנו באה, נכנסת כחלק מעם ישראל, כלי- מתעברת לצדיק- בועז ודוד המלך יוצא ממנה.

ü      מידת הביטחון – בה' ובצדקת הדרך-"באשר תלכי אלך.." ובאלוקי ישראל- "אלוקיך אלוקי"

ü      התחדשות- הפכה ממואב לישראל וקבלה עול מלכות שמיים, נולד לה בן, גרמה גם לחידוש המשכיות של נעמי- כפי שכתוב:      "יולד בן לנעמי..."

וכעת בסיומה של שנה נוכל ללמוד מנקודות אלו, אותן מלמד אותנו רבי נחמן
גם להתנהלות שלנו בחיי היום יום בכלל ובעשייה החינוכית בפרט.
לנו בני אדם נתן ה' את היכולת לחשוב, לבנות ולעשות...
ולנו הבחירה..

רבי נחמן מברסלב כותב :
"שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות, אם רוצה עושה ואם אינו רוצה, אינו עושה, כי בודאי יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר וכמו שהוא רוצה עושה"
(עפ"י ליקוטי מוהר"ן תנינא, ק"י)

בואו נכיר טוב לקב"ה - שהוא הנותן.
לו ולשליחיו הנאמנים.
נתבונן ונראה האם וכיצד הרחבנו הכלי ומה היו הגבולות,
נאמין בדרך ה', נאמין ביכולות ובכשרונות שה' נתן לנו
וביכולות של העמיתים, התלמידים וכו'.
וכמובן נתחדש ונחדש כוחות, נחדש רעיונות,
נפתח דף חדש גם מול אלו שלא ממש הסתדרנו איתם,
ניתן לכולנו את האפשרות להתחיל ברגל ימין את השנה הבאה עלינו לטובה.

וכיצד ירצה האדם להיטיב לכולם ?
על כך רבי נחמן אומר :
 "כי צריך האדם לחפש ולבקש למצא בעצמו איזה מעט טוב, כדי להחיות את עצמו, ולבוא לידי שמחה"
(עפ"י ליקוטי מוהר"ן ח"א, רפב)
וכאשר האדם מסוגל לראות בתוכו את נקודת הזכות, יוכל הוא לראות זאת גם באחרים.
בכל עת ובכל מצב הביטו על חצי הכוס המלאה.
בכל תקופה בחיינו יש יופי מיוחד..אל "תדלגו" למחר...
נצלו כל רגע ורגע לחיות הכי טוב שאתם  יכולים...ללמוד, ללמד, לעשות,
ליהנות... ופשוט להיות בהווה.
בלי משקעים מהעבר... ועם חלומות לעתיד...

"כי אין לו להאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותה השעה שעומד בו
כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי "
(עפ"י ליקוטי מוהר"ן ח"א, ערב)

בהצלחה!


                                        © עדי'ה הדר

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה