יום רביעי, 1 ביוני 2011

שבועות - חג מתן תורה


מובא במדרש:

"אמר רבי מאיר: בשעה שעמדו ישראל לפני הר סיני לקבל התורה, אמר להם הקב"ה: אני נותן לכם את התורה, בתנאי שתביאו לי ערבים טובים שתשמרוה.
אמרו לפניו: ריבונו של עולם, אבותינו ערבים לנו. אמר להם: אבותינו צריכין ערבים. למה הדבר דומה? לאחד שהלך ללוות מן המלך. אמר לו: הבא לי ערב, ואני מלוה אותך. הלך והביא לו ערב אחד. אמר לו: ערבך צריך ערב. הלך והביא לו ערב שני. ואמר לו: ערבך צריך ערב. כיון שהביא לו ערב שלישי אמר: תדע כי מפני זה אני מלוה לך.
כך בשעה שעמדו ישראל לקבל התורה, אמר להם: אני נותן לכם תורתי, הביאו לי ערבים טובים שתשמרוה ואתננה לכם. אמרו: אבותינו עורבין אותנו. אמר להם הקב"ה: אבותכם יש לי עליהם.  אברהם יש לי עליו, שאמר: "במה אדע" (בראשית טו', ח). יצחק יש לי עליו, שהיה אוהב לעשו ואני שנאתיו, שנאמר:
"ואת עשו שנאתי" (מלאכי א ', ג). יעקב, שאמר: "נסתרה דרכי מה" (ישעיה מ', כז). אלא הביאו לי ערבים טובים ואני נותנה לכם. אמרו לפניו: ריבונו של עולם, נביאינו ערבין לנו. אמר להם: יש לי עליהם, שנאמרו: "והרועים פשעו בי" (ירמיה ב',ח), וכתיב: "כשעולים בחרבות נביאיך ישראל היו" (יחזקאל יג', ד). אלא הביאו לי ערבים טובים ואתננה לכם. אמרו: הרי בנינו עורבין אותנו. אמר הקב"ה ברוך הוא: הא ודאי ערבים טובים. על ידיהם אתננה לכם..."
(עפ"י שיר השירים רבה א' ד)
מיד לאחר הפסח, נותנים עם ישראל את קורבן העומר ומתחילים לספור, אך מהו אותו קורבן?
קורבן העומר הינו קורבן שעורים - הידוע כמאכל בהמה.
ומאז בסיעתא דישמיא עולים ועולים בדרך העולה אל ההר: אחד, שניים... שמונה וארבעים, תשעה וארבעים... ומגיע חג שבועות - בו נותנים קורבן נוסף - קרבן שתי הלחם:הקרבן מובא מן החיטים המבשילים בימים הקרובים לשבועות, מן החיטים מכינים קמח מבורר ומובחר, לקמח מוסיפים שאור (חומר מחמיץ) וכאשר העיסה מחמיצה, אופים שתי חלות ומביאים לכהן.
לחם - זהו כבר מזון אדם.
בכל יום בספירה עלינו עוד שלב, ובשעה טובה הגענו למעמד הנכסף, אדם!  נזר הבריאה .
וכך גם הפכנו לעם, עבדים היינו לפרעה... ואט אט, עלינו ונתקדשו עד אשר הגענו למעמד הר סיני- חג מתן תורה.

ובכל שנה ושנה מקבלים אנו את התורה מחדש,              אנו הבנים/ ות, אנו האבות/ אמהות , אנו הסבים/ ות,
בכל שנה ובכל דור - אנו הערֵבים!
  לא רק ערבים זה לזה, כי אם ערבים לדורות קודמים,    עדים ומעידים בכל יום מחדש כי ה' הוא האלו-קים
"ה' אלוקי-נו ה' אחד!"

                                                                                                              © עדי'ה הדר


2 תגובות:

  1. ישר כח אחותי

    השבמחק
  2. חומרים איכותיים ומעניינים, ישר כוח גדול. שמושי וידידותי.

    השבמחק