יום ראשון, 9 בספטמבר 2012

כנגן המנגן...

כנגן המנגן...
במשך שנה התנגן לו ניגון מיוחד
פעמים קצת צרם
ופעמים, נשמע כהרמוניה נפלאה.
ניגון של דו, רה ומי...
ניגון יחיד ומקהלה.
ניגון האדם, הצמח וכלל הבריאה.
מה יוותר מאותו הניגון?
איזה צליל ימשיך להתנגן?
ואולי תשתנה המנגינה?
שנה חדשה לה בפתח עם ניגון משלה,
עם מפתח מיוחד רק לה.
אם נשכיל לדעת להשתמש נכונה
אם נקשיב לצלילים המתנגנים בפתחה,
נוכל לצאת שוב לדרך,
לנגן כפרט וככלל
והצליל יעלה מעלה מעלה
ויפעל במרום וגם כאן.
ואנו נביט בעין דומעת
ונשמע קולו של שופר
ובתוך השאגה והרעד
יתנגן לו ניגון מיוחד.
ובזכות אמונה תמימה
ישמע קולו של משיח
והכאב יעלם כלא היה,
ורפואה שלמה בע"ה תגיע לכל נצרך
ואנו נודה לה' ונשמח.
© עדי'ה הדר
ציירה ש. הדר
תפילה לקראת ראש השנה
"עזרנו ברחמיך הרבים שנזכה שיהיו נכללים כל נפשותינו יחד בכלליות גדול ובאהבה רבה. ונזכה לאהבת החברים, שיהיה בינינו שלום ואהבה גדולה באמת, עד שנהיה כולנו נכללים יחד באהבה ואחוה ורעות. ונזכה להיכלל יחד בתוך אבן השתייה, בתוך קדשי קדשים, בתוך השכל הכולל שהוא חכמה עלאה. ועל ידי זה יהיו נמתקין כל הדינים וכל הצמצומים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל. וכל מקום שנמצא איזה צמצום ודין וגזרה שאינה טובה על עמך ישראל בכלל או בפרט, הכל יהיה נמחק ונתבטל על ידי אור השכל הכולל השכל העליון היוצא מבית ה', ויהיו נמתקין כל הדינים בשרשן: ותכתבנו בימי ראש השנה הקדושים לחיים טובים וארוכים, לשנה טובה ומתוקה. שנזכה לעשות רצונך באמת, ולקבל על מלכותך עלינו. ונזכה לבלות ימינו בטוב האמיתי ושנותינו בנעימים, לבלות כל ימינו על התורה ועל העבודה האמיתית כרצונך הטוב. ותמשיך שלום בעולם, ותבטל כל הדינים וכל הגזרות שאינן טובות מעלינו ומעל כל עמך ישראל מעתה ועד עולם. ויקוים מקרא שכתוב: "ישלח עזרך מקדש, ומציון יסעדך". ותקננו בעצה טובה מלפניך ותושיענו מהרה למען שמך". (מתוך ליקוטי תפילות)
שנה טובה בבריאות ושמחה
עדי'ה 

תגובה 1: