יום שלישי, 19 במאי 2015

מתן תורה- עם ישראל ככלי לקירוב הלבבות.

מתן תורה - עם ישראל ככלי לקירוב הלבבות.
 חג שבועות הרי הוא חג מתן תורה, אם כן מדוע נבחרה דווקא קריאת מגילת רות בחג זה? שהרי לכאורה היינו מצפים ללמוד הלכה ומצוות, ואולי לקרוא מגילה אחרת, כגון, שיר השירים שראו בה חז"ל את סוד הקשר בין כנסת ישראל לקב"ה. עונה על כך בעל ה"שפת אמת": "תקנו מגילת רות בשבועות לומר כי ע"י שנבחרו בנ"י במתן תורה הם כלים לקרב כל הגרים כי בנ"י נקראו ראשית תבואתו שהיא הפרי שבשבילה נברא הכל כמ"ש בראשית בשביל ישראל שנק' ראשית פי' ראשית היא התחלה והעיקר הפנימיות כמ"ש ראשית חכמה יראת ה' לכן נק' יום הביכורים שנגמר הפרי. אבל בנ"י יצאו מן הכלל ללמד על הכלל כולו כמו שיהי' לעתיד אהפוך אל העמים שפה ברורה כו'. ואז יהי' טוב אחרית דבר מראשיתו. ובאמת כפי מה שמעלין בנ"י גם מן האומות מתרוממים הם ביותר. וזה עצמו פי' הקדמת נעשה לנשמע. כי בנ"י הבינו זאת שנבחרו כדי לקרב הכל ואמרו כל אשר דיבר ה' נעשה. כתיב הכא נעשה וכתיב התם נעשה אדם. כמ"ש את הנפש אשר עשו ותרגום אונקלוס דשעבידו לאורייתא ועי"ז נשמע. כמו שהוא בפרט כפי תיקון המעשים לקרב כל מעשה הגוף אל הנפש אז מאיר הנשמה באדם. כמו כן בכלל כפי תיקון כלל ישראל לקרב מן האומות כך מאיר בהם התורה. וכתיב תתן אמת ליעקב חסד לאברהם, כי בנ"י הם באמת חלק ה' ותורתו. אבל גם זאת ממדת האמת לעשות חסד לקרב גם את הרחוקים הבאים לשם שמים. אמת ליעקב התורה. חסד לאברהם שנתקרב גם מזרע לוט רות המואביה" (שפת אמת, שבועות-במדבר, תרס"ד)
 כלומר, מגילת רות נבחרה לדבריו, ללמד אותנו עם ישראל, את חשיבות קירוב הגרים, הן לגרים והן לנו כעם. (והראייה שקירבו את רות מזרע מואב). ובלשונו: "תקנו מגילת רות בשבועות לומר כי ע"י שנבחרו בנ"י במתן תורה הם כלים לקרב כל הגרים"...
 מדבריו אלו ניתן ללמוד, לא רק לגבי הגר, כי אם לגבי כל אדם שאינו "אני". חסד, עזרה לאדם אחר ובמילים אחרות, העלאת השני, לא מורידה מאתנו כהוא זה, כי אם מעלה ומרימה אף אותנו.
עלה למעלה עלה, כי כח עז לך.
 יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים.
 אל תכחש בם פן יכחשו לך.
 דרוש אותם - וימצא לך מיד. 
 (אורות הקודש, הרב קוק) 
 חג שמח! 
עדי'ה
ארכיון:אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה